adrian [candyflip]

Ang mga events with adrian
Ad 2:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2002-02-02 11:59:10 (UTC)

Better webpage by candyflip!

dear diary,

sa karon ok ang kondisyon nako sa lawas pero sa akong bana-
bana may umaabot pa ko nga sitwasyon nga atubangon tungod
sa akong desisyon nga bawion ko ang akong mga cassette
tapes gikan sa mga borrowers nako.di ko mosugot nga
mabalewala ang tanan mahal kaayo ang akong palit ato mao
nga ako nga bawion bisan unsa pay kalas.

ako pa padayonon ang pag build sa akong webpage kay naay
mga maayo nga ideya nga miabot sa akong hunahuna.

ill write more soon.

candyflip