lovelise

Annelise
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2000-11-30 15:15:28 (UTC)

Så sitter jeg her igjen og er..

Så sitter jeg her igjen og er syk og greier.Men tar meg en
tur ut snart og kjøper litt klær og kanskje klippe meg litt
i tuppene.Melis får ikke sykemelding ædabæda.


Ad:0