lovelise

Annelise
2000-11-28 22:33:08 (UTC)

Dagen idag har vært grei emn..

Dagen idag har vært grei emn det er noen som ikke fårstår
nørsk så ikke les dagboka mi da.ellers sakl jeg legge meg
snart og drømme om han der du vet(knis)Anner ikke hvorfor
menn tror at jenter kniser jeg da men samma det.(Knis)