PIA

PIA
2002-01-20 18:41:05 (UTC)

28.august


Emma: vent litt så skal æ sjekke
PIA: ja
Emma: 28.august
Emma: har du da termin.
PIA: *førrsøke læse ordet*
PIA: *klare ikkje*
Emma: da har du mæst sannsynli blitt befrukta ca 4 des.
Emma: ætter mine beregninge
PIA: da e d jo 5. eiller 6. ja..
Emma: mm-mm
Emma: Og du e ni uke på vei.
Emma: *legge bort graviditetskalenderen*
PIA: *døde*
Emma: :)
PIA: *førrsøke si "Tante Marita"*
Emma: lol
PIA: *love sæ sjøl å dra til lege i morra*
Emma: *slette et langt innlægg med krav om at du har me å
hute dæ tell lægen*

Fem minutt senere;

Emma:
Ingen grunn til panikk,ingen grunn til panikk,FÅ PANIKK!