một vài chữ, một vài ngày

đang tập viết về mọi thứ

một vài chữ, một vài ngày

Language: Vietnamese
Total entries: 3
Followers: 1
About:

mình nghĩ mình cần phải viết ra trước khi suy nghĩ tràn ra khỏi đầu và nhấn chìm mình, vì vậy mình ở đây.